Hebben wij uw gegevens al / Do we already have your data?
E-mail/Email :  
Paswoord/ Pasword :  
Paswoord vergeten/ Forgot password?

   of/ or
Vul uw gegevens in/ Enter your personal details:
Voornaam/ First name :  
Naam/ Name :  
Straat + nr/bus / Street + Number/box :    
Land/Country:
Postcode/ Zip code     
Telefoonnummer/ Telephone number :
Gsmnummer/ mobile number :  
E-mail :  
Bevestiging e-mail/ Confirm email:    
Paswoord/ Password :  
Bevestig paswoord/ Confirm password :  
 


Septembercursussen
 
Septembercursus wiskunde - architectuur - 2024-2025
 
Septembercursus wiskunde

De cursus wiskunde voor studenten Architectuur zal doorgaan op:

maandag 02/09/2024 09.00-13.00 uur & 14.00-16.00 uur
dinsdag 03/09/2024 09.00-13.00 uur & 14.00-16.00 uur
woensdag 04/09/2024 09.00-13.00 uur & 14.00-16.00 uur
donderdag 05/09/2024 09.00-13.00 uur & 14.00-16.00 uur
vrijdag 06/09/2024 09.00-13.00 uur (geen namiddagsessie)

Inschrijven kan tot 30/08/2024 (tot 12u ''s middags)


 
 
Septembercursus chemie - architectuur & interieurarchitectuur - 2024-2025
 
Septembercursus chemie voor architectuur en interieurarchitectuur

De cursus Chemie voor studenten architectuur en interieurarchitectuur zal doorgaan op volgende dagen:

maandag 09/09/2024 09.00-13.00 uur
dinsdag 10/09/2024 09.00-13.00 uur
woensdag 11/09/2024 09.00-13.00 uur
donderdag 12/09/2024 09.00-12.00 uur

Inschrijven kan tot 06/09/2024 (tot 12u ''''s middags)


 
 
Septembercursus wiskunde IIW 2024-2025
 
Septembercursus wiskunde voor studenten industriële ingenieurswetenschappen

De lessen van de septembercursus wiskunde gaan door op de campus in Diepenbeek (gebouw B) en dit in de week van maandag 2 tot en met vrijdag 6 september 2024 (uitgezonderd woensdag) telkens van 8u45 tot 16u15 (dinsdag en vrijdag tot 15u15).  

Verdere afspraken over de concrete organisatie staan allemaal op de website van de septembercursus: 
uhasselt.be/nl/info-voor/toekomstige-studenten/septembercursussen


 
 
Septembercursus chemie IIW 2024-2025
 
Septembercursus chemie voor studenten industriële ingenieurswetenschappen

De eerste 2 topics worden besproken en ingeoefend in het eerste blok (van 09:00 tot 10:30) Er is een pauze voorzien van 10:30 tot 11:00. In het tweede blok (van 11:00 tot 12:30) woren de laatste twee topics behandeld en ingeoefend. 

  • 4/09/2024

 
 
StudentStartUP

StudentStartUP is een gratis dienstverlening van de UHasselt voor alle studenten. StudentStartUP helpt je bij de voorbereiding, de start of groei van je eigen zaak.

Ook als je geen eigen zaak wil starten, maar wel tips en tricks wil ontvangen om je ondernemende vaardigheden zoals initiatief nemen, durven, doen, presenteren, creatief zijn, samenwerken, enz. verder te ontwikkelen, kan je StudentStartUP contacteren. We nodigen je dan ook uit om deel te nemen aan activiteiten rond deze topics georganiseerd vanuit het project Pitch Please.

Als je al een eigen onderneming hebt, gelieve dan je gegevens hieronder even in te geven.

ENGLISH VERSION

StudentStartUP is a free service of Hasselt University offered to their students. StudentStartUP helps you prepare and start your own business or to acclerate the growth of your company.

Even if you don't want to start your own business, but would like to receive some tips and tricks on entrepreneurial skills like taking initiative, dare, do, present, being creative, work together, etc. you can contact StudentStartUP. We also invite you to participate in activities concerning these topics organized by the project Pitch Please.

If you already own a business, please enter your details here 
 
Registratie voor StudentStartUP 2024-2025/ Register for StudentStartUP 2024-2025

Ik heb een eigen zaak/ I have my own business
 
Ik wens ondersteuning van StudentStartUP bij de verdere uitbouw van mijn onderneming. / I would like support from StudentStartUP in the further development of my company.
 
Registratie voor StudentStartUP 2024-2025/ Register for StudentStartUP 2024-2025

Ik heb geen eigen zaak / I do not have my own business
 
Ik wens meer informatie over het aanbod van StudentStartUP om mijn soft skills en ondernemende competenties verder te ontwikkelen. / I want more information of StudentStartUP to further develop my soft and entrepreneurial skills.
 
Ik wens ondersteuning van StudentStartUP bij de voorbereiding en de start van mijn eigen zaak. / I would like support from StudentStartUP when preparing and starting my own business.